Foto-immunopterapia

Leczenie promieniowaniem UVA

Mamy zaszczyt poinformować, że kolejna placówka hemato-onkologiczna zdecydowała się stosować technologię UVA PIT. Pierwsze procedury już zostały wykonane. Technologia wykorzystywana jest w leczeniu ostrej przewlekłej reakcji poprzetoczeniowej.

Zabieg foto-immunoterapii jest coraz częściej stosowany w leczeniu ostrej przewlekłej reakcji poprzetoczeniowej. Mimo, że ta technika leczenia jest znana od lad osiemdziesiątych do dnia dzisiejszego nie jest metodą leczenia w pełni refundowaną w polskim systemie leczenia.

Zabieg polega na:
– pobraniu kożuszka leukocytarno-płytkowego,
– dodaniu substancji fotouczulającej,
– poddaniu naświetlaniu promieniowaniu UVA.

Fotouczulacz wchodzi w wiązania kowalencyjne struktury DNA blokując możliwości proces replikacji. Promieniowanie UVA powoduje iż proces jest nieodwracalny.

Możliwości powielania limfocytów są ograniczone, co więcej po podaniu preparatu do organizmu limfocyty oddziaływują na pozostałe, znajdujące się w organizmie. W ten sposób reakcja przeszczepu przeciw gospodarzowi zostaje blokowana.
Metodę tą opracował w 1987r dr Richard Edelson. ¹

¹Edelson, R., Berger, C., Gasparro, F., et al. (1987): „Treatment of cutaneous T-cell lymphoma by extracorporeal photochemotherapy. Preliminary results.“ New England Journal of Medicine Feb. 5th 1987; 316(6); 297-303.

Leave a Reply