EBT3

ProducentAshland
ProduktyGafchromic
ZastosowanieRadioterapia, Radiologia

Filmy radiochromowe GAFCHROMIC stosowane w palcówkach zdrowia wyposażonych w sprzęt wykorzystywany w radiologii i radioterapii  zwiększją bezpieczeństwo pacjenta oraz dokładność wykonywanych naświetleń. Filmy GAFCHROMIC są doskonałą metodą porównania dawki oraz pola, rozkładu promieniowania z dawką, rozkładem obliczonym przez komputerowe systemy planowania. Obrazy uzyskiwane na filmach są skanowane i weryfikowane przez programy komputerowe, w tym  film QA PRO 3.0 – program zalecany przez producenta. Filmy GAFCHROMIC stosowane są w celu weryfikacji poprawności działania  urządzeń stosowanych w terapii i diagnostyce m.in. akceleratorów, Cyberknife’ie, mammografach oraz tomografach komputerowych (CT).

GAFCHROMIC™ SOFTWARE

FilmQA Pro jest wyrafinowanym narzędziem analizy ilościowej zaprojektowanym specjalnie w celu uproszczenia i usprawnienia procesu IMRT QA we wszystkich rodzajach ustawień. Zdobądź dedykowane do  do radioterapii i weryfikacji planu leczenia narzędzie.

Fantom

GAFCHROMIC QUICK PHANTOM™

Dedykowany do współpracy z filmami EBT 3P fantom zapewnia bardzo dużą swobodę przeprowadzenia planowania procedury, przyspieszając w ten sposób wykonanie zabiegu.