Zalety stosowania filmów Gafchromic®

Tkankopodobne, nie zawierają metali ciężkich, tym samym nie wprowadzają zakłóceń w metodzie pomiaru, stanowią bliski odpowiednik mierzonej tkanki

Samowywołujące się:

 • pomiar i otrzymanie wyniku następuje niemal w czasie rzeczywistym, brak zwłoki związanej z koniecznością przygotowania filmu, czy obróbki obrazu cyfrowego
 • brak konieczności używania ciemni zwalnia przestrzeń użytkową do inny chcelów, jak i minimalizuje koszty rozpoczęcia działalności związanej z pomiarem

Niewrażliwe na światło widzialne – przygotowanie filmu (cięcie,montaż) może odbywać się w świetle dziennym

Wysoka rozdzielczość przestrzenna – w przeciwieństwie do metod cyfrowych, gdzie pomiar odbywa się punktowo, a obraz końcowy uzyskuje się przez interpolację punktów, w przypadku filmów Gafchromic uzyskany wynik pomiarowy charakteryzuje się rzeczywistym odwzorowaniem rozkładu promieniowania

Szeroki zakres pomiarowy – kilka rodzajów filmów oraz sposób użycia umożliwia zoptymalizowanie pomiarów

Wysoka powtarzalność wyników – udowodniona jednorodność uzyskania wyniku pomiaru na tę samą dawkę promieniowania, niemal stała jednorodność odczytu z upływem czasu, stabilność wyników w temperaturze 50-70°C ( w zależności od filmu )

Wodoodporne – istnieje możliwość zastosowania w fantomach wodnych

Filmy dozymetrycze

Producent:Ashland
Produkty:Gafchromic
Zastosowanie:Radiologia i Diagnostyka
 • Narzędzie kontroli jakości w radiologii
 • W połączeniu  z  oprogramowaniem może być wykorzystywane jako narzędzie dozymetryczne  (często w dozymetrii głowy i klatki piersiowej)
 • Zakres energetyczny : 20-KVp do 200 KVp, czułość: od 0.1 cGy do 20 cGy
 • Narzędzie do pomiaru szerokości / przekroju promienia wiązki w tomografach komputerowych
 • Naniesiona skala ułatwia określenie pozycji światła i pole promieniowania pojedynczego naświetlenia
 • Zakres pomiarowy od 0.1 cGy do 20 cGy, zakres energetyczny od 20 KVp do 200 KVp
 • Narzędzie kontroli jakości w mammografii
 • Przy wykorzystaniu jednego paska filmu dokonać można pomiaru odchylenia pola światła i pola promieniowania jak i oceny kolimacji
 • Zakres pomiarowy od 0.01 cGy do 20 cGy, zakres energetyczny od 20 keV do 200 MeV
 • Wyprodukowany do pomiaru maksymalnej dawki promieniowania jonizującego na skórze, głównie wykorzystywany we fluoroskopii
 • Zakres pomiarowy od 0.01 Gy do 30 Gy, zakres energetyczny od 30 keV do 30 MeV

Gafchromic® - zestawienie filmów Radiologia

Produkt Zastosowanie Zalecany zakres dawki Zalecany zakres energii Format Kod produktu
XR-QA2 Narzędzie zabezpieczenia jakości dozastosowań radiologicznych 2 cGydo20 cGy ~20 keVdo200 keV Pojemnik z 10 arkuszami o rozmiarach 10 x 12 cali
Pojemnik z 10 arkuszami o rozmiarach 8 x 12 cali
828228
828230
XR-CT2 Pomiar szerokości rozszczepienia wiązki promieniowania i wyrównanie pozycji wiązki w skanerach CT 2 cGydo 20 cGy ~ 20 keVdo 200 keV Pojemnik z 50 paskami: wymiary 10 x 1,9 cm 828224
XR-RV3 Pomiar dawki szczytowo-powierzchniowej skóry wprocedurach interwencyjnych prowadzonych za pomocą fluoroskopii 0,2 Gydo10 Gy ~30 keVdo30 MeV Pojemnik z 25 arkuszami o rozmiarach 13,8 x 17 cali
Po jednym pasku komparatora
832486
828231
XR-M2 Próby zabezpieczenia jakości mammograficzne 2 cGydo20 cGy ~20 keVdo200 keV Pojemnik z 50 paskami: wymiary 6,5 x 2,3 cm 828225
XR-RV3 zaprojektowano do pomiaru wartości szczytowej promieniowania jonizującego na skórze w zabiegu przy wykorzystaniu fluoroskopii. Film może zostać wykorzystany do pomiaru z dawką do 50Gy, jednak że powyżej zakresu 10Gy dane należy odczytać z zielonego lub niebieskiego koloru spektrum, w przeciwieństwie do spektrum czerwonego – używanego w zakresie do 10Gy. Na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość przycięcia filmów na inny, pożądany rozmiar.

Filmy Gafchromic® stosowane z fantomem Cyberknife

Produkt Kod produktu Format Ilość sztuk Ilość par Grafika
Gafchromic `EBT 3
ballcube I 828193 2,5 x 2,5 cali 20 10
ballcube II 828195 2,5 x 2,5 cali 20 10
AQA 828191 2,5 x 2,5 cali 100
mini ballcube 828215 1,25 x 1,25 cali 20 10
XLT 828223 1,25 x 1,25 cali 20 10
Gafchromic `EBT3-XD
ballcube I 873549 2,5 x 2,5 cali 20 10
ballcube II 873550 2,5 x 2,5 cali 20 10
AQA 873547 2,5 x 2,5 cali 100
mini ballcube 873548 1,25 x 1,25 cali 20 10
XLT 873848 1,25 x 1,25 cali 20 10

Dedykowany do współpracy z filmami EBT 3P fantom zapewnia bardzo dużą swobodę przeprowadzenia planowania procedury, przyspieszając w ten sposób wykonanie zabiegu.