Siedziba

Medservice Sztandar Spółka komandytowa
ul. Bojkowska 59c
44-100 Gliwice

 • info@medspro.pl
 • 32 604 19 10

Sekretariat

 • 32 604 19 10

Dział Zamówień Publicznych

 • 32 604 19 13
 • 32 604 19 17

Dział Obsługi Klienta
- sprzedaż detaliczna

 • zamowienia@medspro.pl
 • 32 604 19 15

Księgowość i Kadry

 • faktury@medspro.pl
 • 32 604 19 21

Serwis

 • 607-668-300
 • 605-225-656
 • 32 604 19 14

Dane do faktur i zamówień

NIP: 634 28 15 576 REGON: 243187929 KRS: 0000665027 BDO:000004639

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek
8:00 – 16:00

Medservice Sztandar Spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Bojkowskiej 59c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Chronimy Twoje dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Medservice Sztandar Sp. k. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Bojkowskiej 59 c. Administrator jest dostępny pod adresem info@medspro.pl. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO do obsługi i realizacji zamówień oraz zapytań o ofertę. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez 2 lata. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowaniu, przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.