Polityka prywatności

Chronimy Twoje dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Medservice Sztandar Sp. k. z siedzibą w Gliwicach (44-122) przy ul. Jasna 31 B. Administrator jest dostępny pod adresem info@medspro.pl. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO do obsługi i realizacji zamówień oraz zapytań o ofertę. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez 2 lata. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowaniu, przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.