Analizator HemoCue® Glucose 201 DM System

Analizator HemoCue® Glucose 201 DM System

Dzięki przełomowej technologii przenośny Analizator HemoCue® Glucose201DM umożliwia uzyskanie z jakością laboratoryjną dokładnego poziomu glukozy. Unikalna technologia kuwet zapewnia najwyższą dokładność w zaledwie trzech prostych krokach. Analizator HemoCue® Glucose 201 DM jest skalibrowany fabrycznie, wyposażony w skaner kodów kreskowych, system automatycznej wewnętrznej kontroli jakości oraz system zarządzania danymi.

Zintegrowany system zarządzania danymi poprawia bezpieczeństwo pacjenta zapewniając, iż właściwa osoba wykonuje badanie właściwemu pacjentowi. Można ustawić automatyczne monity dla ID pacjenta, ID operatora, numeru serii itd.

Najwyższa jakość i minimalne ryzyko

  • Używane do badań przesiewowych i monitorowania poziomu glukozy
  • Mikrokuwety pakowane są pojedynczo w celu uniknięcia kontaminacji i przedłużenia stabilności
  • Ochrona danych pacjenta i wyników
  • Możliwość automatycznego ustawienia monitów dla ID pacjenta, ID operatora, numeru serii itd.
  • Funkcje logowania i blokady użytkownika
  • Testy kontroli jakości, liniowości
  • Zapewnia wygodę i maksymalne wykorzystanie
  • Automatyczne przesyłanie wyników
  • Redukcja błędów w porównaniu z ręcznym wprowadzaniem danych

 

Minimalna ilość krwi do pomiaru (µl): 5

Zakres pomiaru glukozy (mg/dl): 10 – 400

Zakres pomiaru glukozy (mmol/l): 0,55 – 22,2

Wymiary: 170x93x50mm

Masa (g): 350

Metoda pomiaru

Dehydrogenaza glukozowa

 

Temperatura
przechowywania

Analizator: 0 – 50°C;
Mikrokuwety: poniżej 8°C.

Parametry

Oznaczenie poziomu glukozy

 

Temperatura pracy

18 – 30°C

Kalibracja

Kalibracja fabryczna.

 

Zasilanie

Zasilacz sieciowy lub bateria

Materiał próbki

Krew pełna włośniczkowa, tętnicza lub żylna
(EDTA/fluorek sodu)

 

Interfejs

Drukarka, wbudowany skaner kodów
kreskowych, USB/Lan POCT1-A

Zakres pomiaru

Ekwiwalent w osoczu: 0,61-24,6 mmol/L (11-444 mg/dL)

Krew pełna: 0,55-22,2 mmol/L (10-400 mg/dL)

 

Zarządzanie danymi

Data, godzina, identyfikator
pacjenta, identyfikator laboratorium,
identyfikator operatora.
identyfikator ośrodka, identyfikator
kontroli

Czas pomiaru

40-240 sekund

 

 

 

Objętość próbki

5 μL

 

 

 

Wymiary

Analizator: 170 x 93 x 50 mm

Stacja dokująca: 206 x 135 x 61 mm

 

Możliwość połączeń

POCT1-A przez połączenie Ethernet

Waga

350 g z

 

Kontrola jakości

Wbudowany .autotest·.
sprawdzający poprawne
funkcjonowanie urządzenia