Analizator HemoCue® WBC DIFF

Analizator HemoCue® WBC DIFF

System HemoCue ® WBC DIFF

Innowacyjne wyniki i jeszcze lepsza opieka nad pacjentem

Precyzyjny pomiar białych krwinek z podziałem na pięć frakcji dzięki zastosowaniu przełomowej technologii w ciągu kilku minut. Dzięki temu możesz podejmować bardziej świadome decyzje na temat leczenia lub skierowania na dalsze badania.

Szybki wynik z laboratoryjną dokładnością

Przenośny system HemoCue® WBC DIFF przeznaczony jest do diagnostyki in vitro w zakresie oznaczania ilości białych krwinek. System dostarcza informacji na temat łącznej wartości białych krwinek (WBC) oraz rozdziału na 5 różnych grup, w tym na: neutrofile, limfocyty, monocyty, eozynofile oraz bazofile.

System HemoCue® WBC DIFF daje Ci możliwość pomiaru białych krwinek, podczas gdy pacjent Twój pacjent znajduje się w pokoju badań. Daje Ci to możliwość całkowitej zmiany sposoby Twojej pracy – nie tylko zapewnia szybszą opiekę, ale także oszczędza cenny czas i pieniądze.

Natychmiastowy wynik badań WBC Daje Ci to możliwość całkowitej zmiany sposoby Twojej pracy – nie tylko zapewnia szybszą opiekę, ale także oszczędza cenny czas i pieniądze.

Dokładny wynik liczby białych krwinek zawsze kiedy tego potrzebujesz

  • Wynik z laboratoryjną dokładnością w ciągu kilku minut
  • Szybsze decyzje i usprawniony przepływ pracy
  • Krótkie szkolenie i niewielkie czynności konserwujące
  • Próbki krwi włośniczkowej

Dokładność przy podejmowaniu decyzji

  • Stałą kalibracja oznacza brak konieczności rekalibracji przez użytkownika
  • Unikalne oprogramowanie do wewnętrznej kontroli jakości

 

Głebokość (mm): 188;

Szerokość (mm): 157;

Wysokość (mm): 155;

Masa (kg): 1,3;

 

 

Metoda pomiaru

System obrazowania do oznaczania
krwinek białych wraz        z 5-częściowym różnicowaniem

 

Temperatura
przechowywania

Analizator: 4 – 50°C;
Mikrokuwety: 15 – 35°C.

Parametry

Całkowita liczba leukocytów i różnicowa liczba (w wartościach bezwzględnych i %) dla:

Neutrofili,

Limfocytów,

Monocytów,

Eozynofili,

Bazofili

 

Temperatura pracy

18 – 30°C

Kalibracja

Kalibracja fabryczna.

 

Zasilanie

Zasilacz sieciowy lub baterie

Materiał próbki

Krew pełna włośniczkowa, lub żylna
(EDTA)

 

Interfejs

Drukarka, klawiatura, czytnik kodów kreskowych i komputer

Zakres pomiaru

0,3 – 30,0 x 109/L (300 – 30000/mm3,
300 – 30000/μL)

 

Zarządzanie danymi

Data, godzina, identyfikator
pacjenta, identyfikator laboratorium,
identyfikator operatora.
identyfikator ośrodka, identyfikator
kontroli

Czas pomiaru

Do 5 minut

 

 

 

Objętość próbki

10 μL

 

 

 

Wymiary

188 x 157 x 155 mm

 

Możliwość połączeń

POCT1-A przez połączenie Ethernet, drukarka

Waga

1300 g z włożonymi bateriami

 

Kontrola jakości

Wbudowany .auto-test, oprogramowanie do rozpoznawania obrazów, ostrzeżenia dla niezidentyfikowanych komórek

 

.

Lepsza opieka nad pacjentem – wykrycie zakażenia w ciągu kilku minut
Optymalizacja antybiotykoterapi – pozwala ograniczyć nadużywanie antybiotyków
Prosta obsługa – nie wymaga kalibracji oraz regulacji

Wynik laboratoryjnej jakości w ciągu 3 minut!