Wskaźniki napromieniowania Krwi Rad-Sure

Instrukcja obsługi:

  1. Wyjmij wskaźnik RAD-SURE® z opakowania. Sprawdź czy słowo 'NIE' jest wyraźnie widoczne.
  2. Wpisz datę i inicjały operatora w odpowiednie pola na etykiecie.
  3. Odklej etykietę od macierzystego podłoża i naklej na czystą i suchą powierzchnię pojemnika. Unikaj kontaktu rękawiczek gumowych z klejem etykiety.
  4. Pojemnik z naklejonym wskaźnikiem poddaj napromieniowaniu o dawce równej lub większej czułości użytego wskaźnika (15 Gy lub 25 Gy).
  5. Po napromieniowaniu sprawdź czy okienko wskaźnika jest czarne i czy słowo 'NIE' jest niewidoczne. Jeżeli słowo 'NIE' pozostało widoczne należy natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną.
  6. Niezużyte etykiety należy umieścić w oryginalnym opakowaniu i zamknąć pokrywę. Chronić przed światłem. Przechowywać w temperaturze pokojowej.
  7. Nie używać w piecach mikrofalowych. Jeżeli wskaźniki RAD-SURE® są przechowywane w temperaturze pokojowej – opakowanie należy zużyć w ciągu 30 dni.
Wskaźniki napromieniowania w języku polskim

RAD-SURE® 15Gy/25Gy

Naklejony na pojemnik z krwią wskaźnik napromieniowania RAD-SURE® pokazuje czy produkt został bądź nie został poddany napromieniowaniu. Zanim pojemnik z naklejonym wskaźnikiem zostanie napromieniowany napis na wskaźniku brzmi: NIE NAPROMIENIOWANY. Po napromieniowaniu słowo 'NIE' ulega zaciemnieniu i napis na wskaźniku brzmi NAPROMIENIOWANY.

Wskaźniki RAD-SURE® o czułości 15 Gy i 25 Gy mogą być używane z urządzeniami do napromieniowania bazującymi na Cezie 137, Kobalcie 60 lub na innych źródłach o równej lub większej energii.

UWAGA: Wskaźniki RAD-SURE® pokazują jedynie fakt napromieniowania, oraz że dawka była równa lub większa od odpowiednio 15 Gy lub 25 Gy. Wskaźniki nie mierzą dawki napromieniowania. Mogą być używane jedynie w sprawnych i odpowiednio wykalibrowanych urządzeniach.

ProducentAshland
ProduktyWskaźniki napromieniowania krwi
ZastosowanieKrwiodawstwo