Analizator HemoCue® Plasma/Low Hb System

Analizator HemoCue® Plasma/Low Hb System

Dzięki przełomowej technologii przenośny Analizator HemoCue® Plasma/Low Hb  umożliwia uzyskanie z jakością laboratoryjną dokładnego dokłdnego określenia stopnia hemolizy w składnikach krwi, poziomu niskich wartości hemoglobiny w osoczu, surowicy, roztworach wodnych. Unikalna technologia kuwet, które można przechowywać w temperaturze pokojowej zapewnia najwyższą dokładność w zaledwie trzech prostych krokach. Analizator HemoCue® Plasma/Low Hb  jest skalibrowany fabrycznie i wyposażony w system automatycznej wewnętrznej kontroli jakości.

Pewność wyników

  • Precyzyjny faktor kalibracji zgodny z metodą referencyjną ICSH
  • Opatentowana technologia mikrokuwet z doskonałą powtarzalnością w każdej serii
  • Dostępne roztwory kontrolne oparte na krwi

Zapewnienie wygody i bezpieczeństwa

  • Brak klinicznie istotnych zmian pomiędzy seriami mikrokuwet
  • Fabryczna kalibracja oznacza brak konieczności re-kalibracji przez użytkownika

 

Zakres pomiaru hemoglobiny (g/dL): 0 – 30

Zakres pomiaru hemoglobiny (mmol/L): 0,02 – 1,86

Wymiary: 210x160x90 mm

Masa (kg): 1

 

 

Metoda pomiaru

Zmodyfikowana reakcja azydome – themoglobinowa

 

Temperatura
przechowywania

Analizator: 0 – 50°C;
Mikrokuwety: 15 – 30°C.         

Parametry

Oznaczenie stopnia hemolizy

 

Temperatura pracy

 15 – 30°C

Kalibracja

Kalibracja fabryczna.

 

Zasilanie

Zasilacz sieciowy lub baterie

Materiał próbki

Osocze, surowica, roztwory wodne, przechowywane zawiesiny erytrocytów

 

   

Zakres pomiaru

0 – 30 g/L (0 – 3,0 g/dL, 0 – 1,9 mmol/L)

 

   

Czas pomiaru

Po upływie 60 sekund

 

 

 

Objętość próbki

20 μL

 

 

 

Wymiary

160 x 210 x 90 mm

 

   

Waga

1 kg z włożonymi bateriami

 

Kontrola jakości

Wbudowany .autotest·.
sprawdzający poprawne
funkcjonowanie urządzenia