FILM QA-PRO

Podstawowe parametry i korzyści:

– protokół jednoskanowy: szybka i skuteczna metoda uzyskania dokładności dawki w granicach 2%
– dozymetria trzykanałowa: przy wykorzystaniu trzech kanałów kolorów następuje optymalizacja dokładności obliczeń dawki
– dokładna kalibracja: całego układu za pomocą zaledwie czterech pasków filmu z zastosowaniem naszej funkcji matematycznej dobranej konkretnie dla naszego filmu
– wbudowane moduły kontroli jakości: usprawniają przebieg pracy przy uruchomieniu lub kontroli jakości akceleratora liniowego
– rozpoznawanie błędu dawki: możliwości określenia dokładności dostarczonej dawki

ProducentAshland
ProduktyOprogramowanie
ZastosowanieRadioterapia, Radiologia

Usprawnia testy zapewnienia jakości w radioterapii

FilmQA Pro™ został opracowany do analizy filmów Gafchromic™. Łącząc wysoką rozdzielczość filmów Gafchromic™ z
wydajnymi narzędziami analitycznymi w oprogramowaniu FilmQA Pro™ można mied pewnośd, że nic się nie ukryje – wizualizacja i analiza 100% planu leczenia idealnie nadającego się do uruchomienia maszyny, kontroli jakości pod kątem pacjenta lub kontroli jakości urządzenia.