Systemy dozymetrii Dose – Map

Producent:Ashland
Produkt:SYSTEM DOZYMETRII DOSE-MAP
Zastosowanie:Krwiodawstwo
DOSE-MAP

SYSTEM DOZYMETRII

System Dozymetrii DOSE-MAP® firmy Ashland dla radiatorów krwi jest oparty o film, którego zaciemnienie zmienia się wraz z dawką promieniowania jonizującego. Film ten jest kalibrowany przez National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) i jest przystosowany do pomiaru dawki promieniowania absorbowanego przez pojemnik z krwią z dokładnością ± 5%.

ISP Technologies

System Dozymetrii DOSE-MAP® jest odpowiedni dla większości obecnych na rynku radiatorów, wyposażonych w cylindryczne pojemniki, opartych o źródła 137Cs lub 60Co. Film pomiarowy znajduje się w światłoszczelnej kasecie, której rozmiar jest dopasowany do cylindrycznych pojemników następujących modeli radiatorów:

  • Nordion Gammacell 1000
  • Nordion Gammacell 1000 Elite
  • Nordion Gammacell 3000 Elan
  • Shepherd 143-45
  • Shepherd 143-68
  • Shepherd 109C
  • CIS IBL 437C

Kaseta DOSE-MAP® jest umieszczana w wypełnionym wodą cylindrycznym pojemniku radiatora. Tak przygotowany pojemnik zostaje poddany typowemu cyklowi napromieniowania.

Naświetlona kaseta wraca do ISP, zostaje poddana dokładnej densytometrycznej analizie (35 pól pomiarowych zostaje zmierzone densytometrem o 3-cyfrowej rozdzielczości). Po przeliczeniu dawki wg krzywej kalibracyjnej (otrzymanej z NIST) generowane są następujące raporty dla Kontroli Jakości RCKiK (stwierdzają dokładną dawkę w poszczególnych obszarach pojemnika):

1. Raport dozymetrii – przedstawiający absorbowaną dawkę w każdym z 35 punktów pomiarowych. Wyszczególnione są średnice o największej i najmniejszej dawce.

2. Rysunek przedstawiający dokładne położenie każdego z 35 punktów pomiarowych wraz z odpowiadającą im dawką.

3. Graf dystrybucji dawki wewnątrz pojemnika, odniesiony do dawki na dnie